Katalog smještajnih objekata Udruge privatnih iznajmljivača Rab

Početkom 2018. godine izrađen je prvi katalog smještajnih objekata Udruge privatnih iznajmljivača Rab u kojem su objavljeni smještajni objekti onih članova udruge koji su bili zainteresirani da se njihovi objekti nađu u katalogu.
Katalog je bio na sajmovima koje je posjetila naša TZ.
U planu je izrada novog kataloga, a o tome će te biti pravovremeno izvješćeni kako na web stranicama naše udruge tako i na našoj facebook stranici.