Mjere Ministarstva turizma

11.04.2020.

Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal); oslobođenje od plaćanja promjenjivog dijela koncesijske naknade za 2019. i odgoda plaćanja za 2020.; oslobođenje od plaćanja promjenjivog dijela koncesijske naknade za 2019. i odgoda plaćanja za 2020.; izmjene i dopune zakona o pružanju usluga u turizmu, o ugostiteljskoj djelatnosti, o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, o turističkoj pristojbi. Cijelokupni tekst možete pročitati ovdje https://mint.gov.hr/vijesti/mjere-ministarstva-turizma/21080.

Važno za nas privatne iznajmljivače:

  •  Oslobođenje plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal) 

​Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/20) stupio je na snagu 26. ožujka 2020. godine, a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_888.html

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se u 2020. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe u potpunosti oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.


Mjera se odnosi samo na osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Cilj mjere je ublažavanje financijskog udara na osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao obveznike plaćanja turističke pristojbe s obzirom da su pogođeni nastalom situacijom s koronavirusom jer turističku pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po krevetu, a ne po noćenju.

Provedbena tijela za ovu mjeru su Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica. Informacija o navedenoj mjeri će biti provedena preko sustava eVisitor stoga se navedene osobe ne moraju nigdje javljati, odnosno obrada podataka će biti automatska preko sustava eVisitor. Za sve dodatne informacije kontaktirajte Ministarstvo turizma na adresu elektroničke pošte mintcz@mint.hr.

 

  • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon je stupio na snagu 8. travnja 2020. g. (NN 42/20), a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_888.html

Izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti su sljedeće:

  • produženje roka važenja privremenih rješenja za ugostiteljske objekte, objekte u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu do kraja 2021. godine (riječ je o objektima koji su dobili privremena rješenja jer još nemaju rješenje o legalizaciji, ali je zahtjev za legalizaciju predan u roku)
  • davanje ovlasti ministru da u uvjetima posebnih okolnosti propiše odstupanja od standarda kada je riječ o obvezama ugostitelja, iznajmljivača, članova ili nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
  • rokovi usklađivanja rješenja iznajmljivača ishođenih prije 1. rujna 2007. s važećim Zakonom i Pravilnikom se produžuju, pa tako iznajmljivači koji žele zadržati oznaku kategorije (zvjezdice) trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja do:​
  • 8.4.2022. - ako su rješenja ishodili do 31.12.2000.
  • 8.4.2023. - ako su rješenja ishodili u razdoblju od 1. 1. 2001. do 31. 12. 2004.
  • 8.4.2024. - ako su rješenja ishodili poslije 31.12.2004.

  • ​Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi

Zakon je stupio na snagu 8. travnja 2020. godine (NN 42/20), a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_886.html

 

  • za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nadležni inspektori neće podnositi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka odnosno izdavanje prekršajnih naloga niti naplaćivati novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Ministarstvo turizma na adresu elektroničke pošte mintcz@mint.hr