Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe

26.07.2019. godine stupio je na snagu Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu članarine.


Ovim Pravilnikom propisuje se najniži i najviši iznos turističke pristojbe po osobi i noćenju, najniži i najviši paušalni iznos turističke pristojbe koji plaćaju osobe koje pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji te najviši iznos turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke.


Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu članarine možete pročitati ovdje.