Upute za privatne iznajmljivače i OPG-ove koji pružaju usluge smještaja (nisu u sustavu PDV-a)