Upute za slanje zahtjeva za odgodu plaćanja paušalnog