Zakon o članarinama u turističkim zajednicama NN 52/19

22.05.2019. godine stupio je na snagu Zakon o članarinama u turističkim zajednicama.


Ovim se Zakonom uređuje obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanje članarine turističkoj zajednici.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti možete pročitati ovdje.