Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Na 10. Sjednici Sabora koja se održala 21.studenog 2018. godine izgasan je konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.
Ovim zakonom (članak 17.) propisuje se visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.
Paušal ne smije biti manji od 150,00 kuna niti veći od 1.500,00 kuna. Odluku o visini paušala donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Ukoliko gradovi i općine ne donesu odluku o visini paušalnog poreza za 2019. godinu (prijelazne i završne odredbe članak 30.)do određenog roka koji je propisan, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, određuje se u iznosu od 750,00 kuna.

Članak 17.


U članku 57. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:


„(3) Za slučaj iz stavka 2. ovoga članka, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave
obvezno je donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po
smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1.500,00
kuna.


(4) Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz stavka 3. ovoga članka može
se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja sljedeće
godine te se ista primjenjuje do donošenja nove odluke kojom će se propisati visina paušalnog
poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.


(5) Jedinice lokalne samouprave dužne su odluku svog predstavničkog tijela iz stavka 3.
ovoga članka dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana
njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave.“.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.


(1) Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave obvezna su za 2019. godinu donijeti
odluke iz članka 17. ovoga Zakona kojima će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu
odnosno po smještajnoj jedinici u kampu do 31. siječnja 2019. godine te iste dostaviti
Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019. godine. Donesena odluka se primjenjuju sve
do donošenja nove odluke sukladno članku 17. ovoga Zakona.


(2) Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom
roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, određuje
se u iznosu od 750,00 kuna.