Program rada

 • Uključivanje  iznajmljivača  u proces kreiranja i odlučivanja razvoja  ovog  kraja,
 • Sudjelovanje  u kreiranju kriterija u sektoru obiteljskog smještaja s krajnjim ciljem podizanja  kvalitete usluga u tom turističkom  sektoru,
 • Uskladiti zajedničke nastupe iznajmljivača tj.  Udruge pred organima vlasti i u javnosti,
 • Ostvariti  efikasnu i brzu  zaštitu  interesa  članova Udruge,
 • Uključiti iznajmljivače  otoka Raba u  sustav  lokalne  promocije, kroz  uhodani  sistem turističkog  marketinga  ovog  kraja,
 • Kreirati uvjete  kvalitetnije  i  cjelovitije ponude  kapaciteta  u  obiteljskom  smještaju,
 • Sudjelovati  u  definiranju  standarda  iznajmljivanja  u  tom  turističkom  sektoru,
 • Ostvariti  uvjete  za  lakše  poslovanje  članova  Udruge,
 • Povezivati se i surađivati s istim i srodnim udrugama i građanskim inicijativama na lokalnom,državnom  i međunarodnom planu,
 • Educirati  iznajmljivače /strani  jezici, internet,društvene mreže/,
 • Savjetodavni  i arbitražni nastupi  svojim članovima, a po pitanju  zbog  kojih se Udruga i osniva,
 • Aktivno  sudjelovanje  Udruge u  radu  Turističke zajednice  otoka  Raba, po svim  pitanjima napretka  privatnih  iznajmljivača,
 • Intenzivno  surađivati  s  Mjesnim  odborima i davati svestranu  podršku ako bi se realizirali objekti, uredili  staze, plaže  i  ostali  sadržaji,
 • Poticati  iznajmljivače  na  uređenju  okućnica i  okoliša  turističkog  mjesta,